Gia công CNC các sản phẩm nhựa theo yêu cầu

Gia công cơ khí CNC các sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Tên sản phẩm : Chi tiết nhựa thay thế trong các máy điện tử
Gia công : gia công trên máy tiện CNC , máy phay CNC
Bản vẽ : gia công theo yêu cầu của khách hàng
Sản lượng : theo nhu cầu đặt hàng
Dung sai : 0.01 mm
Chi tiết nhựa thay thế
read more on http://giacongcnc.info/gia-cong-cnc-cac-san-pham-nhua-theo-yeu-cau/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s