Gia công cơ khí chính xác jig , đồ gá

Đồ gá (jig) là thiết bị phụ trợ quan trọng trong quá trình gia công cơ khí , kiểm tra và lắp ráp sản phẩm cơ khí,điện tử
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA  chuyên đồ gá gia công cơ khí, chế tạo các loại đồ gá, … đồ gá lắp ráp sản phẩm, gia công đồ gá, chi tiết cơ… read more on http://giacongcnc.info/gia-cong-co-khi-chinh-xac-jig-ga/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s