JIG cắt GATE sản phẩm

Chất liệu: nhôm 6061, anode bóng
Gia công trên máy phay CNC
Mục đích sửa dụng: dùng để gá vỏ điện thoại di động, sử dụng trong công đoạn cắt GATE sản phẩm vỏ điện thoại
jig cắt gate sản phẩm hoàn thiện

read more on http://giacongcnc.info/jig-cat-gate-san-pham/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s