Jig kiểm tra vỏ điện thoại

Jig kiểm tra vỏ điện thoại
Chất liệu: nhôm 6061
Gia công trên máy phay CNC
Mục đích sử dụng: định vị vỏ điện thoại, sử dụng trong dây chuyền lắp ráp vỏ điện thoại
Jig kiểm tra vỏ điện thoại

read more on http://giacongcnc.info/jig-kiem-tra-vo-dien-thoai/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s