Gia công Phay CNC

Phục vụ hơn 10 nhóm ngành công nghiệp đa dạng, MMT  tự hào rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công và phay CNC tiên tiến và hiện đại cho ngành Công nghiệp chế tạo máy, điện tử, cơ khí, ô tô, ý tế và còn nhiều hơn nữa. Tại MMT Chúng tôi xây dựng lên một đội ngũ  làm việc Phay CNC đáp ứng các yêu… read more on http://giacongcnc.info/gia-cong-phay-cnc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s